Individueel traject

Schoolleiders kunnen dit traject volgen via een individuele, digitale route met een ondersteunende elektronische leeromgeving. Daar krijgen zij alle leerstof aangeboden, kunnen zij contact onderhouden met de begeleiders en opdrachten inleveren. Zij kunnen dan in hun eigen tempo dit leertraject afronden.

Dit individuele traject biedt ook fysieke masterclasses en terugkomdagen op ruim van te voren bepaalde tijdstippen. Voorwaarde is wel dat er voldoende deelnemers zijn om dit te organiseren.

Dit is een goede oplossing voor schoolleiders, die geen gebruik kunnen maken van een aanbod van hun eigen bestuur.

Individuele trajecten kunnen elke maand gestart worden.