Breng alle betrokkenen samen

Dat echte verhaal zou ook best eens complex kunnen zijn.

De betekenis van je werk reikt ver: leerlingen, ouders, bestuur, partners, buurt, dorp, stad, samenleving…

En telkens weer nieuwe ontwikkelingen, die om antwoord vragen.

Niet alleen van jou, maar ook van alle betrokkenen rond je school.

Hoe gaan we hiermee om, hoe geven we daar betekenis aan?

Bepaald niet eenvoudig, maar wel belangrijk.

Was het alleen maar om te laten zien wat je als schoolleider, als professional waard bent.

=> Ontvouw een verhaal dat ertoe doet!