‘Die narratieve leegte gaan we nu aanpakken!’

Dit ontdekte Erik van Veldhuizen tijdens dit traject.

“Al jaren ben ik schoolleider en ik heb daar bewust voor gekozen. Deels uit verantwoordelijkheidsbesef eigenlijk: zo kun je invloed uitoefenen op het onderwijs en van betekenis zijn voor kinderen, collega’s en ouders. Toch is dat in de praktijk ook vaak lastig. We hebben onze handen vol aan wat er allemaal moet gebeuren op school. Dat werkt introvertie en eenzijdigheid in de hand.

Door dit leertraject ontdekte ik dat ik als schoolleider me in de drukte en waan van de dag tegelijk ook in een verhaal bevindt. Nu kan ik meer beschouwend het verhaal van mijn school beter begrijpen en mijn rol daarin bewust oppakken. Vanuit een verhalende perspectief is het als leider anders kijken naar de gemeenschap rond je school. Ik sta met één been in mijn school en ben onderdeel van dit verhaal en tegelijkertijd sta ik er nu regelmatig met één been buiten. Door dit traject besef ik ook dat wij ons verhaal beter moet verwoorden naar belanghebbenden. De inspiratiekaart, die we daarvoor kregen was heel handig.

Wat mij nu een betere schoolleider maakt, is dat ik meer dan ooit besef dat het verhaal van je school er uiteindelijk het meeste toe doet. Daarin kun je de mensen rond je school meenemen en elkaar als team meenemen. En dit staat los van alle procedures, routines en organisatievragen, waar je altijd maar druk mee bent als schoolleider. Een ouder in onze medezeggenschapsraad zei ooit eens: “maar dat is zo mooi en belangrijk. Ouders weten dit niet, jullie moeten dit vertellen!” Die narratieve leegte gaan we nu aanpakken!”