Traject voor individuele schoolleiders

Schoolleiders kunnen dit traject volgen via een individuele, digitale route met een ondersteunende elektronische leeromgeving. Daar krijgen zij alle leerstof aangeboden, kunnen zij contact onderhouden met de begeleiders en opdrachten inleveren. Zij kunnen dan in hun eigen tempo dit leertraject doen. Bovendien biedt deze optie de mogelijkheid om het leertraject direct een op een toe te passen op de omgeving van de eigen school.

Dit is een goede oplossing voor schoolleiders, die geen gebruik kunnen maken van een aanbod van hun eigen bestuur of voor schoolleiders bij eenpitters.

Individuele trajecten kunnen aan het begin van het schooljaar of aan het begin van een kalenderjaar gestart worden.

Interesse, vragen? Laat het hieronder even weten!

Mijn naam is:

Mijn school heet:

Ik ben te bereiken op telefoonnummer:

Mijn e-mailadres is:

Ik heb de volgende vragen of opmerkingen: