Wat moet ik investeren?

Tijdens het leerproces zullen we met elkaar bepalen wat een maatschappelijk verantwoorde investering is. Dat is ook de inzet van de leergemeenschap. Daarom hebben we voor dit traject geen vaste prijs vastgesteld.

Ter indicatie: we denken dat er vanaf 2000 euro sprake is van een maatschappelijk verantwoorde investering. Maar uiteindelijk bepalen de deelnemers zelf wat zij verantwoord vinden gezien de opbrengsten van het leertraject en de budgetten waarover zij beschikken.

Dit is best een afwijkende benadering. Dat beseffen wij heel goed. Maar wij vinden die wel recht doen aan de vragen rond horizontale verantwoording en dialoog en goed bestuur die in dit traject aan de orde komen. Daarom durven we dit aan en samen met de deelnemers zullen we bepalen of dit werkbaar is. Ook dat moet de leergemeenschap aan het licht brengen.