Welke inzet vraagt dit van mij?

Dit leertraject gaat ervanuit dat de deelnemers in eerste plaats meedoen om hun eigen ontwikkeling te stimuleren en proberen zoveel mogelijk leerwinst te realiseren voor zichzelf en voor de andere deelnemers. Ze bereiden het leertraject buiten de bijeenkomsten voor door de literatuur te lezen en werk- en reflectieopdrachten uit te voeren die verweven zijn met de dagelijkse schoolpraktijk. De leerwinst uit die opdrachten reviewen de deelnemers met elkaar tijdens de bijeenkomsten. De begeleiders zorgen ervoor dat tijdens dit proces de leerdoelen afgewerkt worden.