Wat moet ik lezen?

De volgende boeken zullen de deelnemers voor het leertraject lezen. Ze hoeven die niet zelf aan te schaffen en krijgen die tijdens de eerste bijeenkomst van het leertraject.

Donald Miller (2017), Building a story Brand, Clarify your message so customers will listen, ISBN 9781400201839
Weliswaar een Engelstalig boek, maar zeer prettig leesbaar en niet abstract geschreven. Het boek laat zien hoe je met narratieve principes het verhaal van je maatschappelijke onderneming helder krijgt en uit de doeken kunt doen.

Betteke van Ruler (2015), Reflectieve communicatie scrum, Zo ben je accountable, ISBN 9789491560484
Ooit riep deze auteur balorig: ‘Gooi het communicatieplan maar in de sloot’. In dit boek ontvouwt ze een alternatieve benadering: flexibel en lichtgewicht.

Daarnaast staan er ook nog een aantal artikelen op de lijst met verplichte literatuur. Deze artikelen kunnen de deelnemers digitaal raadplegen in pdf-vorm.