Wat heb ik aan dit traject?

Met dit traject leer je met andere ogen naar je rol als schoolleider te kijken.

Je beziet de school nu eens niet als instituut, als organisatie, maar als levend verhaal dat zich ontwikkelt vanuit het verleden, via het hier en nu, naar de toekomst. Op die manier kun je eenvoudig betekenis geven – dat doen verhalen namelijk – aan je school als maatschappelijke onderneming, zelfs in complexe situaties en bij moeilijke ontwikkelingen.

Want: wat willen we voor wie betekenen en waarom, maar ook: wat kunnen anderen met wat voor ons betekenen en waarom? Tevens leer je je eigen rol als schoolleider in dit verhaal te onderkennen en te benoemen: wat wil ik zelf betekenen voor wie en waarom?

Om betekenis te kunnen geven, leer je middelen voor horizontale verantwoording en dialoog creatief in te zetten (je handelt dan meteen ook in de geest van de code goed bestuur). Na afloop weet je welke acties je moeten ondernemen om een verhaal te ontvouwen dat ertoe doet en waar alle betrokkenen graag in zullen participeren.

Die acties kun je op je eigen school toepassen om zo vanuit een sterke en erkende professionele identiteit steun voor de missie van je school te verwerven.