Zo ontstond dit leertraject

Al langere tijd liep een schoolleider van een basisschool in het westen van het land met twijfels rond. “Vertel ik op de goede manier het verhaal van onze school en bereik ik ouders daarmee?” 

Op een dag raakte hij hierover in gesprek met een ouder. Die vroeg zich op zijn beurt weer af waarom het onderwijs zijn professionaliteit toch zo bescheiden uitdrukt. ‘Jullie zijn toch professionals en van groot belang voor de samenleving?’, vond hij. Dat raakte de schoolleider en samen besloten ze de handschoen op te pakken.

De schoolleider en ouder richtten een leergemeenschap op, waarin ook het team ging participeren.  De zoektocht was beslist niet eenvoudig. De waan van dag bleek heel sterk en ze moesten bij elke stap die weer opnieuw overwinnen. Maar stap voor stap ontstond er toch wat rond, zoals de code goed bestuur het noemt, horizontale verantwoording en dialoog. Dat ontpopte zich tot middel bij uitstek om betekenis te geven aan  de professionaliteit van hemzelf en zijn team. Dit door het ontvouwen van het ‘waarom’ van de school.

Leerwinst

Toen deed de vraag zich voor: hoe kunnen we onze leerwinst delen met andere schoolleiders? De opgedane kennis en ervaring brachten de initiatiefnemers onder in het leertraject Omgaan met de omgeving en ze lieten die certificeren bij het schoolleidersregister voor 75% herregistratiewaarde. Ze gaven hun leergemeenschap de naam De betekenisvolle school met de intentie die te verbreden. Op deze manier kan de leerwinst weer terugkeren naar waar die ontstaan is: in het onderwijs.

Zo ontstond dus leertraject Omgaan met de omgeving.

Ontvouw een verhaal dat ertoe doet!